ระบบสมาชิกโปรแกรมช่วยซูมหน้าจอเข้า ออก ใช้งานฟรี

ZoomIt v4.42

 ZoomIt โปรแกรมที่ใช้สำหรับซูมเข้า ซูมออก เวลาใช้ในงาน Presentation อบรม หรือ สัมนาก็ใช้งานได้ โปรแกรมนี้มีเครื่องมือในการ Zoom, การ Draw วาดอธิบายกันบนหน้าจอสดๆเลย หรือจะเป็น Break Timer โดยจะขึ้นเวลานับถอยหลัง ซึ่งเราสามารถที่จะตั้งเวลาได้ และสามารถที่จะเซ็ทให้เป็น Fade Background หรือจะตั้งค่ารูป background ตามที่เราต้องการ

 1. ดาวน์โหลดได้ที่ http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897434.aspx
 • วิธีการใช้งานที่สำคัญ
  1.  การย่อ และ ขยาย (Zoom)กดแป้น Ctrl+1 (ค่าปกติ) หน้าจอจะถูกขยายโดยอัตโนมัติ
  คุณสามารถหมุนลูกกลิ้งที่เมาท์ (mouse wheel) เดินหน้า-ถอยหลัง
  หรือใช้แป้นลูกศรขึ้น-ลง เพื่อขยายหรือย่อภาพหน้าจอ (zoom-in / zoom-out)
  กดแป้น Esc หรือคลิกเมาท์ปุ่มขวา เพื่อออกจากโหมดการขยายหน้าจอ2. การขีดเขียนหน้าจอ (Draw)

  เข้าสู่โหมดการขีดเขียนโดยไม่ต้องเข้าโหมด zoom ก่อนได้ โดยการกดแป้น Ctrl+2 (ค่าปกติ)
  หรือในขณะที่อยู่ในโหมดขยายหน้าจอ (Zoom) คุณสามารถ
  คลิกเมาท์ปุ่มซ้าย เพื่อเข้าสู่โหมดการขีดเขียน (Draw)
  คลิกเมาท์ปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้วลากเมาท์ เพื่อขีดเขียนได้ตามต้องการ (Freehand)
  กดแป้น Ctrl+Z เพื่อลบสิ่งที่ขีดเขียนล่าสุด
  กดแป้น e เพื่อลบทุกสิ่งที่ขีดเขียนลงไป
  กดแป้นเว้นวรรค เพื่อให้เคอร์เซอร์มาอยู่ตรงกลางจอ
  กดแป้น Esc หรือคลิกเมาท์ปุ่มขวา เพื่อออกจากโหมดการขีดเขียน

 • การเปลี่ยนสีปากกา

 • กดแป้น r เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีแดง
  กดแป้น g เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีเขียว
  กดแป้น b เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีน้ำเงิน    กดแป้น o เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีส้ม
  กดแป้น y เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีเหลือง
  กดแป้น p เพื่อเปลี่ยนสีปากกาเป็น สีชมพู

 • การเขียนรูปทรง

  กดแป้น Shift ค้างไว้ ขณะลากเมาท์ เมื่อต้องการขีด เส้นตรง
  กดแป้น Ctrl ค้างไว้ ขณะลากเมาท์ เมื่อต้องการวาดรูป สี่เหลี่ยม
  กดแป้น Tap ค้างไว้ขณะลากเมาท์ เมื่อต้องการวาด วงกลม
  กดแป้น Shift+Ctrl ค้างไว้ ขณะลากเมาท์ เมื่อต้องการเขียน เส้นหัวลูกศร

  การล้างหน้าจอ (Clear Screen) เพื่อจะขีดเขียนข้อความใดๆ
  กดแป้น w เพื่อให้หน้าจอเป็นพื้นสีขาว
  กดแป้น k เพื่อให้หน้าจอเป็นพื้นสีดำ
  กดแป้น Ctrl+S เพื่อบันทึกภาพหน้าจอที่เขียนไว้
  กดแป้น Ctrl+C เพื่อคัดลอกหน้าจอ (สำหรับเวอร์ชัน 3.0 ขึ้นไป)

  3. การพิมพ์ (Type)

  ในขณะที่อยู่ในโหมดการขีดเขียน
  กดแป้น t เพื่อเข้าสู่โหมดการพิมพ์
  กดแป้น Esc หรือคลิกเมาท์ปุ่มขวา เพื่อออกจากโหมดการพิมพ์
  หมุนลูกกลิ้งที่เมาท์ (mouse wheel) เดินหน้า-ถอยหลัง หรือใช้แป้นลูกศรขึ้น-ลง เพื่อปรับขนาดตัวอักษร

 •  

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 17:54 น.)